Tuyển dụng

Nhân viên bảo trì

Tuyển dụng nhân viên bảo trì Điện/ Điện lạnh
1. Nội dung công việc:
- Lập kế hoạch bảo trì năm, lên kế hoạch mua vật tư dự phòng phục vụ sx.
- Kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị để đưa ra phương án xử lý kịp thời. 
- Duy trì hoạt động sản xuất được diễn ra liên tục, không sự cố, hỏng hóc nào làm gián đoạn lâu quá trình sản xuất.
- Báo cáo các cấp quản lý kịp thời nếu phát hiện nguy cơ gây mất an toàn.
- Sử dụng các phương tiện được trang bị để thực hiện nhiệm vụ.
- Đề xuất các biện pháp sử dụng điện hiệu quả.
- Đề xuất thay đổi hoặc cải tiến máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Lập kế hoạch bảo trì và tổ chức thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm 
- Lập kế hoạch bảo trì năm,tháng về phần Điện , Máy lạnh, Kho lạnh thường xuyên
- Triển khai bảo trì theo lịch đã lập ra  Thường xuyên
- Báo cáo kế quả bảo trì hang tháng, năm lên Trưởng bộ phận  Thường xuyên
- Lập kế hoạch trang bị vật tư,chi tiết dự phòng theo quý 
- Triển khai tìm nhà cung cấp và gia công chi tiết  Khi cần thiết
- Lập bản báo cáo tổng chi tiết cần dự phòng cho đợt bảo trì  Thường xuyên
- Có khả năng thích ứng với những thay đổi một cách hiệu quả và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác nếu được giao phó.
2. Yêu cầu về trình độ học vấn : Tốt nghiệp Trung cấp Điện / Điện Lạnh trở lên
3. Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương.
4. Mức lương : thỏa thuận.
5. Hình thức nhân viên : nhân viên chính thức.
6 Chính sách phúc lợi :
- Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN .
- Được mua BHTN  24/24.
- Nâng lương hằng năm.
- Du lịch 1 năm 1 lần.
- Thưởng tháng 13 + kết quả hoạt động kinh doanh hằng năm và các chính sách phúc lợi khác theo Luật định