Tik TOk Roll

Tik TOk Roll

Bánh Quế Tik Tok
Vị: Socola, Phô Mai, Dâu

Hộp giấy 160 g x 30/thùng
Tik Tok Roll

Tik Tok Roll

Bánh Quế Tik Tok 
Vị: Phô Mai, Socola

Túi 110 g x 32/thùng
Castana Candy

Castana Candy

Kẹo cứng Castana Vị Trái Cây
Hộp giấy lục giác 120 g x 15/thùng